เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของเเบตเตอรี่รถยนต์แบบน้ำและแบบแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ มีแนวทางทำงานเเบบไม่ซับซ้อน คือ การเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เมื่อเครื่องยนต์ทำงานเเล้วเจนเนอเรเตอร์ (Generator) จะทำการแปลงเป็นพลังงานกลที่เหลือใช้ เป็นพลังงานไฟฟ้าเเล้วมาเก็บเอาไว้ในเเบตเตอรี่ ในรูปของกำลังแรงงานรูปแบบเคมีไว้ใช้ต่อไป

เปรียบเทียบได้ว่าเป็นหัวใจหลักของรถยนต์เลยทีเดียว เพราะเป็นเเหล่งเกิดพลังงานในการหมุนให้เครื่องยนต์ติดเครื่องได้ และยังป้อนพลังงานให้กับอุปกรณ์ที่ใช้อำนวยความสะดวกสบายหลายๆอย่างด้วย ดังเช่น ระบบไฟส่องสว่าง วิทยุเครื่องเสียง

แบตเตอรี่รถยนต์แบบน้ำและแบบแห้ง
แบตเตอรี่รถยนต์แบบน้ำและแบบแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ที่ขายทั่วโดยทั่วไป แยกได้เป็น 2 ประเภทคือ

  1. แบตเตอรี่รถยนต์แบบน้ำ

คือแบตเตอรี่รถยนต์ที่ต้องทำการเติมน้ำกลั่น เป็นที่นิยมใช้กันเป็นจำนวนมาก เป็นแบตเตอรี่จำพวกตะกั่วกรดจะมีสารละลายอิเล็กโทรไลท์เป็นของเหลว ซึ่งจะต้องทำการเติมน้ำกลั่นอยู่เรื่อยๆ เพื่อไม่ให้แบตเตอรี้่เสื่อมคุณภาพเร็วเกินไป ส่วนประกอบมันก็เหมือนกับแบตแบบแห้งนั่นแหละ เพียงแต่ว่ามันใช้อีเล็กโทรไลท์หรือกรดซัลฟุริค ซึ่งจะเจือจางด้วยน้ำกลั่นบรรจุอยู่ เนื่องจากจะว่ากันตามความเป็นจริงแล้วแบตเตอรี่แบบแห้งและแบบที่ต้องเติมน้ำกลั่นมันก็ไม่เหมือนกันแค่วัสดุที่ใช้ทำแผ่นธาตุเพียงเท่านั้น

แบ่งแยกย่อยออกได้อีกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบตเตอรี่ที่ต้องเติมน้ำกลั่นเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง กับ แบบแบตเตอรี่กึ่งน้ำ ซึ่งจะกินน้ำกลั่นน้อยมากนานมากเติมน้ำกลั่นที โดยทั้ง 2 แบบนี้จะมีฝาปิด-เปิดสำหรับกรอกน้ำกลั่น จะมีอายุการใช้งานโดยคร่าวๆ 1.5-2 ปี แต่ไม่ควรเกิน 3 ปี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน ถ้ามีการทะนุบำรุงอยู่สม่ำเสมอก็จะทำให้แบตเตอรี่รถยนต์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

  • ข้อดีของแบตเตอรี่แบบน้ำ คือ

-ราคาค่อนข้างถูก
-คงทนถาวรต่อการรับโหลดทั้งการประจุและคายประจุ

  • ข้อด้อยของแบตเตอรี่แบบน้ำ คือ

-การรั่วไหลหกของสารละลายจากภายในที่มีส่วนผสมของกรดอาจจะทำลายสีของรถได้
ต้องคอยควบคุมการประจุและการเติมน้ำกลั่นอยู่เสมอไม่ว่าจากการระเหยหรือการรั่วหก

2. แบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้ง
คือแบตเตอรี่ที่ปรับปรุงเพื่อไม่ต้องเติมน้ำกลั่น หรือที่เรียกกันกว้างขวางว่าแบตฯ แห้ง หลายๆคนยังรู้ความหมายว่าแบตเตอรี่แห้งคือ มันแห้งจริงๆ แต่ความเป็นจริงแล้วแบตแห้งที่ถูกนำมาใช้กับรถยนต์ยังคงมีลักษณะที่มีของเหลวอยู่ภายใน ไม่ว่าจะเป็นจำพวกตะกั่ว-กรดที่ใช้แคดเมี่ยมและไม่ว่าจะเป็นพวกตะกั่วในแผ่นเซลล์หรือพวกที่ใช้สารละลายอัลคาไลน์หรือที่รู้จักกันในชื่อนิเกิล-แคทเมี่ยม

แต่ที่เป็นที่นิยมและใช้งานกันอย่างแพร่สะพัดมากคือแบบตะกั่ว-กรดเพราะมีราคาถูกกว่าแต่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นนั่นเอง แบตเตอรี่แบบแห้งจะไม่มีฝาปิด-เปิดหรือไม่ก็ถูกซีลทับฝาจรดกัน แต่จะมีตาแมวสำหรับสำรวจเช็คระดับน้ำกรด และ ระดับไฟ อายุใช้งานขึ้นกับเหตุหลายอย่าง สังเกตุง่ายๆให้ดูการรับประกันอายุใช้งานของแต่ละยี่ห้อดีกว่า

  • ข้อดีของแบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้ง คือ

-ไม่ต้องทำการเติมน้ำกลั่น
-สะดวกสบายต่อการใช้งานอย่างมาก
-จำนวนแก๊สที่เกิดขึ้นจากปฎิกริยาทางเคมีภายในมีน้อย
-การปล่อยทิ้งไว้ในสภาพการณ์ไม่มีไฟประจุสามารถอยู่ได้ในช่วงเวลาที่นานกว่าแบตธรรมดา

  • ข้อด้อยของแบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้ง คือ

-ราคาแพงมากกว่าแบตเตอรี่แบบธรรมดา
-เป็นระบบปิดที่มีรูหายใจแบบทางเดินทางเดียวขนาดย่อมถ้ามีการอุดตันอาจจะเกิดปัญหาด้านความดันภายในหรือความร้อนโดยเฉพาะระบบประจุที่พลุ่งพล่านเนื่องจากเกิดปัญหาในระบบการประจุ
-แบตเตอรี่แบบที่ปิดผนึกแบบไม่ใช้อีเล็กโตรไลท์ถ้าซิลของช่องหายใจเกิดหลุดจะเกิดการล้มเหลวเนื่องจากมีความชื้นเข้าไป